ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟAhepa entranceΓΙΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης