ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟAhepa entranceΓΙΑΣ & ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης / Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο  ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης

Πληροφορίες για ασθενείς

Όλοι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονται από την Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής Θεραπέιας του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ απολαμβάνουν υψηλής ποιότητας φροντίδα υγείας. Παρακάτω αναφέρονται ορισμένες πληροφορίες ενημερωτικού χαρακτήρα με σκοπό να κατανοήσουν οι ασθενείς την αναισθησιολογική φροντίδα.

 

Υπό κατασκευή Η σελίδα βρίσκεται υπό κατασκευή.